Samen klaar voor morgen.

Samen klaar voor morgen.

De wereld verandert continu. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Bij Delta Pi geloven we dat je grip kunt houden op die veranderende wereld door tijdig vooruit te kijken, te denken en te handelen. Door samen te werken en elkaars kennis te benutten stellen we jouw organisatie in staat om doelgericht te anticiperen op toekomstige onzekerheden, bedreigingen én kansen. Zodat we samen klaar zijn voor morgen!

Prestaties, risico’s en kosten in balans
De mensen van Delta Pi adviseren en ondersteunen organisaties op het gebied van assetmanagement, risicomanagement en RAMS-management. We zetten onze kennis en methoden in om risico’s en kosten van assets, processen en organisaties in balans te brengen en prestaties te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat complexe machines en productieprocessen bedrijfszeker, veilig en duurzaam blijven werken. Ook zorgen we er, met dank aan beschikbare, betrouwbare en veilige bruggen en tunnels, voor dat wegverkeer vlot en veilig kan doorstromen. En doordat de waterkeringen doen wat ze moeten doen, kan en mag Nederland rekenen op droge voeten.

Delta Pi in een notendop

Bij Delta Pi voelen we ons verantwoordelijk voor de uitdagingen van jouw organisatie. We zijn ervan overtuigd dat je alleen kunt anticiperen op onzekerheden, bedreigingen en kansen als je goed naar elkaar luistert en met elkaar samenwerkt. Wederzijds vertrouwen vormt de basis van de relaties die we aangaan. Kenmerkend Delta Pi:

  • Vereenvoudigen zonder te versimpelen
  • Consistent en betrouwbaar
  • Betrokken, eerlijk en benaderbaar

Deze organisaties zijn klaar voor morgen

Delta Pi wordt regelmatig benaderd voor uitdagende, complexe vraagstukken voor mooie opdrachtgevers. Zij vertellen je graag over hun ervaringen met Delta Pi.

De kennis en kunde van Delta Pi

Samen klaar zijn voor morgen: dat kan alleen als we samenwerken, elkaars kennis en kunde benutten.
De mensen van Delta Pi delen hun nieuwtjes, kennis en inzichten daarom graag met jou.

Waterschap koppelt beleidsopgave Duurzaam Doen aan assetmanagement

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta is het 'Duurzaam Doen' de eerste beleidsopgave waarbij beleidssturing en prestatielevering binnen het assetmanagement verenigd worden. Een mooie samenwerking waarin de ambities van het...
Lees verder

Delta Pi sluit innovatief partnerschap met ProRail

ProRail vervangt de komende jaren het huidige treinbeveiligingssysteem ATB door ERTMS, wat staat voor European Rail Traffic Management System. De invoering van het ERTMS-systeem raakt de gehele spoorsector en...
Lees verder

Indrukwekkende bijeenkomst kennisnetwerk I-STORM

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie kwam internationaal kennisnetwerk I-STORM op dinsdag 10 mei weer bijeen. De bijeenkomst vond plaats bij de Maeslantkering, die exact 25...
Lees verder