Assetmanagement voor de aanleg van het Reevediep

In extreme weersomstandigheden staat het water in de IJssel hoog. Te hoog. Doordat het waterpeil ieder jaar stijgt, is de kans op een overstroming aannemelijk – met alle gevolgen van dien. Dat is dan ook de reden dat begin 2013 het startschot klonk voor een officiële aanbesteding voor de aanleg van het Reevediep; een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. De hoogwatergeul is onderdeel van het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ en Delta Pi is bij het project betrokken op het gebied van risico-, RAMS- en Assetmanagement. Daar vertellen we je graag meer over!

Een kritische blik op de vraagspecificatie

De mensen van Delta Pi hebben veel kennis van en ervaring met risicomanagement in grote infrastructurele projecten. Dat was dan ook de reden dat Rijkswaterstaat ons al in een vroeg stadium bij het project betrok. Bij het formuleren van de vraagspecificatie richting marktpartijen, was er namelijk behoefte aan een kritische blik. De vraag waar de projectgroep mee zat, was of de vraagspecificatie – vanuit het perspectief van risicomanagement – volledig genoeg was en of er met alle aspecten rekening was gehouden. Na een uitgebreide analyse door consultant Peter Bakker, bleek dat niet het geval te zijn. Zo ontdekte Peter dat in de formulering van de uitvraag onvoldoende aandacht was besteed aan de aspecten industriële automatisering, machineveiligheid en RAMS. Een conclusie die leidde tot uitbreiding van de vraagspecificatie, waarin de projectgroep specifieke eisen voor deze drie aspecten formuleerde. Om het functioneren van het Reevediep te waarborgen is Delta Pi vervolgens gevraagd om binnen het projectteam de rol van “Regisseur Assetmanagement” in te vullen.

Specialisten vanuit verschillende disciplines

Bij de aanleg van het Reevediep werden drie partijen betrokken. Zo was Boskalis verantwoordelijk voor het grondwerk, nam Van Hattum en Blakevoort het civiele gedeelte op zich en werd de Industriële Automatisering uitgevoerd door Vialis. Daarnaast was er een projectteam actief met 30 specialisten uit verschillende disciplines. Na gunning is de aannemer samen met het projectteam aan de slag gegaan met het concretiseren van de aanpak. In die aanpak werd beschreven hoe de industriële automatisering ontworpen, gebouwd en opgeleverd moest worden (met machineveiligheid en RAMS als randvoorwaarden).

Halverwege de ontwerpfase bleek dat de aansturing van de verschillende systemen – zoals sluizen, gemalen en het inlaatwerk – te ingewikkeld zou zijn. Delta Pi werd gevraagd om vanuit Assetmanagement perspectief te onderzoeken of datgene dat in het ontwerp bedacht was al dan niet zou kunnen werken in de praktijk. Dat bleek niet zo te zijn en er zat maar één ding op: de bouwscope moest worden aangepast en er zou een nieuw Reevesluiscomplex moeten komen. De conclusie en het advies van Delta Pi waren leidend in de aanvraag voor extra budget, richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gelukkig ging het ministerie akkoord en kon de bouw van het nieuwe Reevesluiscomplex in gang worden gezet.

Tegelijkertijd werd de aanleg van de overige delen van het Reevediep in gang gezet. Delta Pi bleef gedurende het gehele project betrokken. Zo controleerden we de werkzaamheden door de compleetheid van het opleverdossier te testen en te toetsen.

Feestelijke opening & vervolg

Het Reevediep is een prachtig en omvangrijk project, waarin we vanuit Delta Pi onze expertise van Assetmanagement veelvuldig mochten toepassen. Het eerste gedeelte van het project is onlangs succesvol en feestelijk afgesloten: op 14 maart 2019 opende Koning Willem Alexander het Reevediep officieel. Parallel aan de afronding van het Reevediep is gestart met het ontwerp en de bouw van het Reevesluiscomplex. Ook bij dit project blijft Delta Pi tot de geplande oplevering in 2021 betrokken, in de rol van regisseur Assetmanagement.