Prestatiegestuurde instandhoudingsplannen voor Rijkswaterstaat

Op het moment dat je gebruik maakt van één van de vele bruggen, tunnels of sluizen die Nederland rijk is, ga je er vanuit dat deze veilig en beschikbaar zijn en dat ze goed worden onderhouden. Sterker nog: waarschijnlijk denk je daar niet eens over na en rijd je in gedachten verzonken over de brug. En dat is maar goed ook. Dat betekent namelijk dat de mensen van Rijkswaterstaat hun werk goed hebben gedaan. Zij denken namelijk veelvuldig na over de beschikbaarheid en veiligheid van deze ‘assets’. Zij zijn dagelijks bezig met het beheer en onderhoud ervan, zodat de assets de prestaties leveren die van ze verwacht worden. Delta Pi ondersteunt Rijkswaterstaat bij het opstellen van prestatiegestuurde instandhoudingsplannen. In deze case leggen we uit wat we precies doen.

Onderhoudsstrategieën

De adviseurs van Delta Pi worden veelvuldig ingeschakeld door Rijkswaterstaat. In de rol van trainer begeleiden we de assetmanagers en technisch deskundigen bij het opstellen van prestatiegestuurde instandhoudingplannen (P-IHP’s). Met deze P-IHP’s worden de prestaties bepaald die een asset kan leveren. Daarvoor wordt in een P-IHP een beeld geschetst van het benodigde onderhoud (inclusief kosten) voor de komende jaren. De informatie in de P-IHP’s speelt een belangrijke rol bij de aanpak van RWS om de uitvoering van het onderhoud steeds meer op basis van prestatieafspraken met marktpartijen uit te uitbesteden. Met dank aan de begeleiding vanuit Delta Pi kunnen de medewerkers van RWS zelf P-IHP’s opstellen en toepassen. Zo creëren we meer inzicht in de gevolgen van de gekozen onderhoudstrategieën en het budget dat hiervoor beschikbaar moet zijn.

De brug van de Oostersluis

Trainingsmateriaal Delta Pi

Voor de begeleiding van de medewerkers van RWS heeft Delta Pi trainingsmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal bestaat uit vaste bouwstenen:

  • In het eerste onderdeel van de training worden de Reliability-Centered Maintenance (RCM) methoden en technieken uitgelegd. Met deze methoden en technieken kan RWS op een gestructureerde manier onderbouwen, waarom, hoe en wanneer installaties moeten worden onderhouden en welke onderhoudsactiviteiten daarbij komen kijken.
  • In het tweede onderdeel van de training leren we de medewerkers van RWS hoe ze zelf het onderhoud aan hun asset kunnen modelleren aan de hand van diverse tools. De mensen van Delta Pi denken intensief mee en spelen in op het tempo van de deelnemers. Zo zorgen we ervoor dat de assetmanagers en technisch deskundigen efficiënt en doelgericht de benodigde kennis opdoen.
  • In de derde fase van de training leren we de medewerkers van RWS hoe ze kunnen bepalen hoeveel budget er aangevraagd moet worden voor het onderhoud aan een asset. Daarbij is het inzicht in de (financiële) gevolgen van het niet of later uitvoeren van (gepland) onderhoud op de prestaties van het asset en het netwerk van belang.
  • Zo draagt Delta Pi haar steentje bij aan het gedachteloos en veilig gebruikmaken van de vele bruggen, tunnels en sluizen door de inwoners van Nederland.

Meer weten?