Onze mensen vormen het hart van Delta Pi. In samenwerking met klanten verbeteren zij, dag in, dag uit, de prestaties van assets, processen en organisaties. Ze helpen je bij het in kaart brengen van (on)verwachte gebeurtenissen en adviseren ze over de mogelijkheden die je hebt om daarop te anticiperen. Dat doen ze door gebruik te maken van methoden en technieken die bewezen effectief zijn. Bestaan of volstaan bestaande methoden of technieken niet? Dan ontwikkelen we ze zelf.

Assetmanagement

Om tot een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten te komen, maken we gebruik van de volgende methoden en technieken:

 • Assetmanagement Maturity ScanAan de hand van deze zelfontwikkelde scan meten we (in lijn met de ISO – 55000 standaard) hoe volwassen jouw organisatie is in het managen van prestaties, risico’s en kosten van assets.
 • Reliability Centered Maintenance (RCM)Een methodiek die we gebruiken binnen het onderhoudsmanagement. Aan de hand van deze methode kunnen we de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van assets verbeteren.
 • Life Cycle Costing analysis (LCC)Aan de hand van een levensduurkostenanalyse brengen we alle kosten in kaart die gepaard gaan met de complete levenscyclus van een asset.
 • Level of Repair Analysis (LORA)Aan de hand van de LORA brengen we de uit te voeren onderhoudstaken in kaart en bepalen we op welk niveau een item vervangen, gerepareerd of verwijderd moet worden.
 • Maintenance Task AnalysisDe onderhoudstakenanalyse helpt bij het in kaart brengen van de benodigde resources voor het gedegen uitvoeren van de onderhoudstaken van een asset.
 • Total Productive Maintenance (TPM)Met behulp van TPM vergroot je de beschikbaarheid en de prestaties van assets. Het idee is dat multidisciplinaire teams samen verantwoordelijk worden gesteld voor de conditie en het onderhoud van de assets, met als doel om storingen blijvend te voorkomen.

Risicomanagement

Om risico’s expliciet te maken, maken we gebruik van verschillende (analyse)methoden. Ze helpen ons en jou om risico’s proactief te beheersen, zodat doelstellingen behaald kunnen worden.

 • Risk Maturity ScanDe Risk Maturity Scan is een door Delta Pi ontwikkelde methode. Hiermee inventariseren we (in lijn met de vereisten van de ISO-31000 standaard) hoe volwassen jouw organisatie is op het gebied van risicomanagement en bepalen we waar we de meeste meerwaarde kunnen bieden.
 • Quantitave Risk Analysis (QRA)Met de kwantitatieve risicoanalyse kwantificeren we de risico’s met de hoogste prioriteit, om zo de kans te bepalen dat de doelstellingen behaald worden.
 • RISMANMet de RISMAN-methode bepalen we het doel van een project of asset, brengen we de risico’s in kaart en stellen we vast wat de belangrijkste risico’s zijn. Ook helpt de RISMAN-methode bij het inventariseren van de maatregelen om de risico’s te beheersen.
 • Hazard and Operability AnalysisDeze analyse gebruiken we om procesafwijkingen op te sporen en te evalueren.
 • Hazard Identification (HAZID)Met de gevarenanalyse kunnen we potentiële gevaren en bedreigingen voor mens, milieu, eigendom of reputatie vroegtijdig identificeren.

RAMS-management

Om prestaties van assets in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid in kaart te brengen en erop te kunnen sturen, maken we gebruik van de volgende (analyse)methoden:

 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)Deze faalwijzenanalyse helpt ons bij het inzichtelijk maken van de manieren waarop een processtap kan falen en de daarmee samenhangende risico’s in het functioneren van een asset.
 • Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA)Met de FMECA bepalen we de kans op falen en de daarmee samenhangende risico’s: hoe erg is het als een bepaald effect optreedt bij falen?
 • Fault tree analysis (FTA)De foutenboomanalyse helpt ons inzichtelijk te maken welke keten van gebeurtenissen een incident heeft veroorzaakt of kan veroorzaken in de toekomst.
 • Life Cycle Costing analysis (LCC)Aan de hand van de levensduurkostenanalyse brengen we alle kosten in kaart die gepaard gaan met de complete levenscyclus van een asset.
 • Level of Repair Analysis (LORA)Aan de hand van de LORA brengen we de uit te voeren onderhoudstaken in kaart en bepalen we op welk niveau een item vervangen, gerepareerd of verwijderd moet worden.
 • Event tree analysis (ETA) Met behulp van een gebeurtenissenboomanalyse kunnen we analyseren wat de gevolgen zijn van een mislukking of een ongewenste gebeurtenis in de prestatie van een asset.
 • Hazard and Operability AnalysisDeze analyse gebruiken we om procesafwijkingen op te sporen en te evalueren.
 • Hazard identification (HAZID)Met de gevarenanalyse kunnen we potentiële gevaren en bedreigingen voor mens, milieu, eigendom of reputatie vroegtijdig identificeren.
 • Reliability Block Diagram Analysis (RBD)Deze analyse gebruiken we om aan te tonen hoe de betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten bijdraagt aan het succes of falen van een (complex) systeem.
 • SIL-analyseDe SIL-analyse helpt ons bij het analyseren van de mogelijke risico’s of ongewenste gebeurtenissen. Daarbij helpt de SIL-classificatie ons vast te stellen welk veiligheidsniveau vereist is om de risico’s te beheersen en helpt de SIL-verificatie bij het vaststellen of het ontwerp of de uitvoering van de functionele veiligheid de vereiste veiligheid biedt.

Cursussen & trainingen methoden

Wil je meer weten over de toepassing van een methode, analyse of techniek? Delta Pi verzorgt (in-company) cursussen en trainingen. Hier leren we je de methoden en technieken te gebruiken en de resultaten ervan te interpreteren.