Om prestaties van assets, processen en organisaties te verbeteren, maken onze mensen gebruik van geavanceerde tools en applicaties. Deze tools en applicaties bieden structuur en handvatten om doelgericht te anticiperen op onzekerheden, bedreigingen en kansen. Een aantal van de tools hebben we zelf ontwikkeld; in opdracht van klanten of op eigen initiatief.

Software van Isograph

Isograph ontwikkelt software voor het uitvoeren van onderhoudsanalyses en bedrijfszekerheidanalyses. Het bedrijf biedt een uitgebreide toolbox van hulpmiddelen om prestaties van assets te verbeteren en complexe problemen met betrekking tot betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid op te lossen. Bij Delta Pi gebruiken we de diverse applicaties van de software van Isograph voor asset-, risico- en RAMS-management:

  • Faulttree+Met deze tool maak je een gedegen foutenboomanalyse.
  • RCMCostOp een gestructureerde manier de kosten van onderhoudsoptimalisaties in kaart brengen.
  • AVSIMDe integrale beschikbaarheid van een asset in kaart brengen, aan de hand van een beschikbaarheidsanalyse.
  • WeibullVoor het analyseren van faalgegevens en ontwikkelen van faalverdelingen die je kunt gebruiken bij een systeemsimulatie.

@Risk

Voor het ontwikkelen van onzekerheidsanalyses. Deze Microsoft add-in helpt ons risico’s te analyseren aan de hand van de zogeheten Monte Carlo-simulatie.

Topaas

Topaas wordt gebruikt voor RAMS-management bij Rijkswaterstaat. Delta Pi fungeerde, in opdracht van Rijkswaterstaat, als hoofdauteur bij de ontwikkeling ervan. De tool helpt bij het bepalen van de faalkans van software en is een betrouwbare manier om een aantoonbaar kwaliteitsniveau aan software te kunnen hangen.

MHA-tool

Of een bedien- of onderhoudstaak goed wordt uitgevoerd, hangt voor een groot deel af van menselijk handelen. De kans dat een ongeval, niet-beschikbaarheid van een asset of een andere tegenvaller ontstaat door menselijk handelen, bepalen we aan de hand van de Menselijk Handelen Analysetool (MHA). De analysetool, ontwikkeld door Delta Pi, houdt rekening met acht factoren, zoals bijvoorbeeld de competenties, vaardigheden en beschikbare tijd van de medewerker. Maar ook elementen als de complexiteit van de taak en de aanwezigheid van procedures worden meegenomen. De MHA-tool helpt om:

  • de kans op falen van een specifieke taak goed te onderbouwen. Het resultaat kun je vervolgens ook gebruiken in kwantitatieve faalanalyses
  • ontwerpbeslissingen te onderbouwen.
  • nieuwe afspraken of werkinstructies te maken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over één van de tools of heb je behoefte aan een training over het gebruik en de toepassing van de tools?