Delta Pi neemt afscheid van Ed Bouwman na een succesvolle carrière

Sinds onze oprichting In 2001 heeft Delta Pi gewerkt vanuit de overtuiging dat  risicoanalyses niet alleen toegepast kunnen worden binnen de nucleaire wereld, maar ook daarbuiten. Deze analyses hebben het bedrijf in staat gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren bij het ontwerpen van nieuwe systemen en bij het optimaliseren van bestaande systemen, zowel op technisch als financieel vlak. Daarnaast kwamen ze van pas bij het oplossen van uiteenlopende problemen. Graag willen we stilstaan bij een bijzonder moment in onze geschiedenis: het officiële afscheid van Ed Bouwman. Een gewaardeerd collega die met welverdiend pensioen gaat. Laten we eens terugblikken op de onschatbare bijdrage die Ed heeft geleverd aan Delta Pi.  

Dit is de eerste keer dat ik de nacht vóór de start van zo’n omvangrijk project goed kon slapen.

In de beginjaren heeft Delta Pi veel werk verricht voor Holland Railconsult, tegenwoordig bekend als Movares. Binnen deze projecten was Ed verantwoordelijk voor het uitvoeren van projectrisicoanalyses. Een voorbeeld hiervan is het Hemboog-project, waarbij een aanzienlijk deel van het spoor in Amsterdam binnen een buitendienststelling van een week aangepast moest worden. Aanvankelijk waren projectleiders niet altijd blij met iemand die kritisch keek naar mogelijke problemen en risico’s. Gedurende het project veranderde dit echter meestal. Tijdens de evaluatie van het project, dat succesvol was verlopen, merkte één van de projectleiders op: ‘Dit is de eerste keer dat ik de nacht vóór de start van zo’n omvangrijk project goed kon slapen. Ik wist namelijk dat we alles in het werk hebben gesteld om risico’s uit te sluiten’.

Op de Schouders van Reuzen

Naast het uitvoeren van talloze interessante kleine projecten heeft Ed een aanzienlijk deel van zijn tijd besteed aan opdrachten voor Rijkswaterstaat. Binnen deze opdrachten lag de nadruk op het uitvoeren van risicoanalyses voor beweegbare waterkeringen zoals de Oosterscheldekering, de Maeslantkering, de Hartelkering, de Ramspolkering en de Haringvlietsluizen. Het belangrijkste doel van deze analyses was om de kans te bepalen dat de keringen niet zouden sluiten op het moment dat dit noodzakelijk zou zijn. Zoals treffend wordt beschreven in de YouTube-video: ‘Op de Schouders van Reuzen’ zijn deze waterkeringen eigenlijk gigantische machines die het grootste deel van de tijd inactief zijn, maar op cruciale momenten direct in werking moeten treden. Door middel van risicoanalyses kan worden berekend of een kering met de gegevens van dit specifieke moment voldoet aan de gestelde maximale kans. Echter, vanwege  veroudering, onvoorziene externe omstandigheden en al dan niet voldoende onderhoud kan deze kans volgend jaar anders zijn. Om er voor te zorgen dat het systeem te allen tijde aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen, dienen alle mogelijke invloeden op de faalkans in kaart gebracht te worden. Een belangrijk aspect hierbij is het nauwkeurig documenteren van het vereiste onderhoud en het aantonen dat dit onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Uiteindelijk is dit specifieke aspect een aanzienlijk deel van het werk gebleken: het mede bepalen van de oorzaak van storingen, het meedenken over preventieve oplossingen en het vaststellen van de mogelijke gevolgen voor de faalkans.  

Vooral in de beginperiode bij Rijkswaterstaat was het een enorme uitdaging om systemen op te zetten die de faalkansen aantoonbaar maakten. Naar verloop van tijd werden daar steeds meer storingsanalyses en vervangingsanalyses aan toegevoegd. De ene keer moest een database opgezet of gevuld worden, terwijl de andere keer mechanische, elektrische of besturingstechnische problemen opgelost moesten worden.

Delta Pi blijft groeien en bloeien in het leveren van hoogwaardige analyses en meer

Ondertussen is Delta Pi gegroeid van 3 naar ongeveer 15 medewerkers. Blijkbaar bleek de oorspronkelijke gedachte dat er vraag zou zijn naar de aangeboden analyses juist te zijn. Hoewel de focus van de analyses enigszins is verschoven van technische risicoanalyses naar projectrisicoanalyses en het actuele Asset Management.

Ongeveer  10 jaar geleden is Ed uit het management van Delta Pi gestapt, maar is hij betrokken gebleven bij het bedrijf via verschillende projecten. Begin juni heeft Ed tijdens een gezellige reünie in een zonovergoten Openluchtmuseum in Arnhem, de gelegenheid genomen om op informele wijze afscheid te nemen van collega’s en oud-collega’s van Delta Pi.  

Met voldoening kijkt Ed terug op zijn tijd bij Delta Pi en de waardevolle bijdrage die hij heeft kunnen leveren aan het analyseren en beheren van risico’s. “Het is geruststellend te weten dat Delta Pi blijft groeien en bloeien in het leveren van hoogwaardige analyses en oplossingen voor diverse uitdagingen”, aldus Ed.