Delta Pi nieuwe stijl!

De wereld is in beweging, meer dan ooit. Er wordt wel gezegd dat verandering de enige constante is. Ook bij Delta Pi blijven we in beweging, veranderen we en anticiperen we op wat er in de wereld gebeurt. Om dat te laten zien, presenteren we een vernieuwde positionering, huisstijl en website.

Samen nieuwe wegen creëren, samen klaar voor morgen

Iedere organisatie kent zijn eigen werkelijkheid. Vanuit het perspectief van die eigen werkelijkheid opereren jij en jouw organisatie in de wereld en voegen er waarde aan toe. Dat maakt dat de wereld, in toenemende mate, aan verandering onderhevig is. Het verleden levert nog steeds antwoorden, maar biedt minder houvast voor de toekomst dan voorheen. Er zijn nieuw te ontdekken, te bouwen en te bewandelen wegen.

Vanuit Delta Pi kijken we vanuit risicoperspectief naar de wereld. Al 18 jaar bestuderen we het verleden, heden en de toekomst van organisaties en hun doelstellingen. Steeds weer werken we samen aan nieuwe wegen. Zo gaan we samen na welke veranderingen, onzekerheden, bedreigingen en kansen jouw doelstellingen en die van je organisatie beïnvloeden. Ook onderzoeken we samen hoe hier mee om te gaan. Daarbij zorgen we ervoor dat de interne en externe omgevingsfactoren die van invloed zijn expliciet worden gemaakt, zodat jouw organisatie in staat is om er op te acteren. Vanuit een gedeelde overtuiging om te willen en kunnen sturen en niet alleen te moeten verantwoorden.

In de afgelopen 18 jaar heeft Delta Pi zich gespecialiseerd in het helpen van die organisaties die kapitaal intensieve goederen – assets – ontwikkelen, realiseren en beheren en onderhouden. Dat willen we blijven doen. Dat vraagt van onze gedreven en gepassioneerde adviseurs en managers om zichzelf te blijven ontwikkelen in de zaken die van waarde zijn voor onze opdrachtgevers en voor onszelf.

Blik op de toekomst

Om samen klaar te kunnen zijn voor morgen, moeten we ook samen vooruitkijken. Vanuit Delta Pi voorzien we, met name op portfolioniveau (asset- en projectoverstijgend), de komende jaren steeds meer behoefte ontstaan om doelmatige risicosturing te integreren in de bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt de verdere digitalisering voor nieuwe kansen. Kansen die vooral goed benut kunnen worden als organisaties hun bedrijfsvoering, de basis, goed op orde hebben. Door big data, data analytics en business intelligence vanuit deze solide basis slim in te zetten, is het voor organisaties mogelijk om betere en meer onderbouwde beslissingen te maken.
Nu steeds meer organisaties hun processen en organisatie met betrekking tot asset-, risico- en RAMS-management op orde krijgen, zien we bovendien dat de sturing op zachte factoren (cultuur, houding en gedrag) steeds vaker de aandacht krijgt die het verdient. Ook zien we dat ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit steeds meer worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van organisaties.

Delta Pi bereid zich continu voor op dat wat gaat komen. Zo zorgen we ervoor dat we samen met jou en jouw organisatie klaar voor morgen kunnen zijn.

Het verhaal achter ons logo

Om dit verhaal door te vertalen naar een nieuwe visuele identiteit, hebben we de volgende punten als uitgangspunt genomen:

  • Klanten kunnen op ons bouwen. We zijn een betrouwbare partner en vormen een stevig fundament
  • We stimuleren onze klanten om continu vooruit te kijken en te anticiperen op de uitdagingen van morgen. 

Zoals je ziet is de pijl naar voren groter dan de pijl naar achteren. Ook daar zit een gedachte achter. De wereld verandert snel. Er zijn nieuw te ontdekken, te bouwen en te bewandelen wegen. Het verleden levert ook en nog steeds antwoorden, maar biedt minder houvast voor de toekomst dan voorheen. Daarom een grote pijl vooruit!

Vertrouwde kwaliteit in een nieuw jasje

Hoewel we een nieuwe jas aantrekken, blijven we die vertrouwde adviseur die de complexiteit vereenvoudigt, zonder te versimpelen. We blijven de adviseur die nieuwe wegen verkent, maar niet zonder meer de gemakkelijke of snelle route neemt. En ja, we blijven nog steeds een tikkeltje eigenwijs, zodat we samen met jou ook eens en nieuwe afslag kunnen verkennen. Altijd met de vertrouwde Delta Pi aanpak aan de basis en die onze klanten zo van ons gewend zijn: betrokken, eerlijk en benaderbaar.

De nieuwe slogan, huisstijl en website zitten ons als gegoten. Dat kan ook niet anders: het hele team heeft zich ervoor ingezet, waardoor het resultaat ook door alle adviseurs en managers wordt gedragen. Daar zijn we trots op.

Belangrijk punt

Een detail dat we nog kort willen toelichten is de punt achter onze nieuwe slogan ‘Samen klaar voor morgen.’. Die is essentieel en beslist niet willekeurig gezet. Deze punt symboliseert namelijk de te bereiken stip op de horizon: het doel waar we samen naar toe werken en dat we samen met onze klanten willen bereiken. Tegelijkertijd symboliseert de punt ook de eindigheid van de ondersteuning van onze adviseurs en managers. Het uitgangspunt is immers altijd dat jij en jouw organisatie zelf aan de slag kunnen en verder gaan met de opgedane kennis.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? We gaan graag met je in gesprek over jouw kansen en uitdagingen van morgen.