Delta Pi ondersteunt ProRail op het gebied van risicomanagement

Onze klant ProRail ziet het aantal treinreizigers in de toekomst stijgen. Het reizigersvervoer groeit tot 2030 met 30 procent, in de Randstad zelfs met 45 procent. Voor het spoorgoederenvervoer verwachten ze in dezelfde periode een groei van 50 procent. Hoe draagt risicomanagement bij aan de grote ambities van ProRail?

Het is de missie van ProRail om te verbinden, te verbeteren en te verduurzamen. Op de lange termijn ziet ProRail dat de capaciteit van het spoor omhoog moet om de toename van treinreizigers en het goederenvervoer aan te kunnen. Dit mag de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur niet negatief beïnvloeden. Bovendien moeten reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden van de ontwikkelingen rondom het spoor.

De rol van Delta Pi

Werken aan risicomanagement binnen ProRail, betekent werken aan een grote diversiteit aan projecten en programma’s in een dynamische omgeving. Waaronder Klimaatadaptatie Spoor, ZwolleSpoort, bouw verkeersleidingspost in Barendrecht, diverse Bovenbouw Vernieuwingsprojecten (BBV), het programma Niet-Actief Beveiligde Overwegen (NABO) en het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Maar Delta Pi ondersteunt ProRail ook bij het realiseren van gestelde doelen, zoals het uitvoeren en afronden van werkzaamheden binnen de (krappe) kaders van de Trein Vrije Periodes (TVP’s) in een veiligheidskritische omgeving. Denk daarbij aan situaties waarbij aan het spoor gewerkt wordt en een nabij gelegen spoor nog in dienst is.

Zwolle
ProRail/ Stefan Verkerk

ISO31000 gecertificeerde professionals

Een standaardoplossing en invulling van risicomanagement bij de uiteenlopende en complexe programma’s en projecten van ProRail is niet altijd voldoende. Voor ieder programma en project geldt natuurlijk dat de basis op orde moet zijn. De risicomanagement professionals van Delta Pi voeren hun werk uit binnen de door ProRail gehanteerde RISMAN-methodiek en het ‘kader risicomanagement’ dat gebaseerd is op de ISO31000.

Als Delta Pi zetten we graag nog een extra stap: dat vraagt om flexibiliteit én creativiteit om aan te sluiten bij de diverse organisatievormen en nieuwe werkwijzen. We worden uitgedaagd én blijven dat ook als we de komende jaren samen met ProRail stappen zetten op het gebied van risicomanagement. Juist dát zorgt ervoor dat we met net wat meer plezier aan onze werkdag beginnen!

Spooruitbreiding Zwolle-Herfte

Zwolle vormt een belangrijk knooppunt in het spoorwegnetwerk voor de verbinding van de noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Overijssel, met de rest van Nederland. Om de capaciteit van dit knooppunt uit te breiden, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de spoorinfrastructuur in en rondom Zwolle. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd onder de paraplu van de Zwolse Alliantie Zwaluw, waar zowel ProRail als de aannemerscombinatie ‘Noorderspoort’ (VolkerRail, Van Hattum en Blankenvoort, KWS) onderdeel vanuit maken.

De scope van de Alliantie bestaat grofweg uit het realiseren van een spoorverdubbeling van 2 naar 4 sporen tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte. Om die reden worden nieuwe viaducten gebouwd en oude vervangen. Ook wordt er een vrije spoorkruising gerealiseerd met de bouw van een dive-under. Bij een dive-under gaat het ene spoor onder het andere door, zodat treinen elkaar vrij kunnen kruisen.

Delta Pi ondersteunt dit project op de volgende gebieden:

  • Risicomanagement voor de ‘ProRail scope’, zodanig dat deze scope binnen gestelde doelen wordt uitgevoerd;
  • Management van risico’s voor de ‘Alliantie scope’ waar de contractgemachtigde risico-eigenaar van is, maar waar de Alliantie een essentiële rol speelt bij de beheersing;
  • Het afstemmen van het risicomanagement van de contractgemachtigde en de Allliantie, zodat helder is welke risico’s op welke plek worden beheerst en welke partij, welke risico’draagt;
  • Het koppelen van onzekerheden aan, en het verder onderbouwen van, de Prognose Eindstand van zowel de ‘ProRail scope’ als de ‘Alliantie scope’.
Zwolle-Herfte
ProRail/ Stefan Verkerk

Programma uitgelicht: Niet-Actief Beveiligde Overwegen

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de gezamenlijke en urgente ambitie om voor eind 2023 de 180 openbaar toegankelijke Niet-Actief Beveiligde Overwegen (NABO) op te heffen. De onbeveiligde overwegen zorgen voor noodlottige ongelukken en zijn niet meer van deze tijd. Het aanpakken van de NABO kan op verschillende manieren, zoals het opheffen van de overgang of het realiseren van een parallelweg, trap of tunnel. Het actief beveiligen van de onbewaakte overgang behoort ook tot de mogelijkheden.

Delta Pi ondersteunt ProRail door antwoord te geven op de volgend vragen:

  • Welke risico’s dienen beheerst te worden op programmaniveau? Op welke wijze kunnen we dat het beste organiseren? Hoe borgen we de tijdige opvolging hiervan?
  • Welke risico’s willen we vanuit het programma overdragen naar de projecten die de voorgestelde maatregelen verder gaan uitwerken en uitvoeren? En hoe zorgen we ervoor dat inzichten uit deze projecten weer terugvloeien naar het programma?
  • Welke mogelijkheden zien we tot versnelling, in het bijzonder voor de NABO-locaties die een lange doorlooptijd kennen en mogelijkerwijs pas laat in 2023 of zelfs vroeg in 2024 uit zouden komen?

Over de samenwerking

ProRail is een van de grootste opdrachtgevers van infrastructurele projecten in Nederland. Het professionaliseren en stroomlijnen van projectbeheersing is dan ook van groot belang. Delta Pi ondersteunt ProRail sinds september 2019 bij haar verdere ontwikkeling als professionele en betrouwbare partner in de projectenwereld. Dit doen we als raamcontractant voor een periode van 5 jaar, waarbij Delta Pi verschillende programma’s en projecten ondersteunt op het gebied van risicomanagement. Deze mooie samenwerking zorgt ervoor dat wij onze kennis en kunde organisatie breed kunnen inzetten. Onder andere bij ontwikkelingen binnen assetmanagement, bedrijfsvoering en inkoop.

Meer weten?

Heb jij behoefte aan expertise op het gebied van risicomanagement binnen jouw project, programma of organisatie? Of wil je eens sparren met een van onze risicomanagement professionals? Neem dan gerust contact met ons op. Wij brengen onze kennis graag in de praktijk!