Delta Pi sluit innovatief partnerschap met ProRail

ProRail vervangt de komende jaren het huidige treinbeveiligingssysteem ATB door ERTMS, wat staat voor European Rail Traffic Management System. De invoering van het ERTMS-systeem raakt de gehele spoorsector en is hét digitale spoorplatform van de toekomst.
 
Om de invoering van het systeem verder te versnellen doet ProRail, het ERTMS programma, een beroep op elf innovatiepartners uit de markt. Deze partners spelen een belangrijke rol in de transitie van ProRail naar meer een IT-organisatie. En wij van Delta Pi zijn ontzettend trots een van deze elf partners te mogen zijn.

PRISMS

Vanuit die hoedanigheid schoof Delta Pi-collega Ivan Reijnen aan voor een onderhoudend panelgesprek op het ERTMS-congres ‘Time to Act’ op 14 juni jongstleden in de Fokker Terminal in Den Haag. Meer dan 350 bezoekers, 40 sprekers, 24 deelsessies en 42 tafelgesprekken vonden plaats. Hierin werden de belangrijkste onderdelen van het programma toegelicht, waaronder de innovatie waar Delta Pi verantwoordelijk voor is PRISMS (ProRail Integraal Safety Management Systeem).

Bron: online magazine ProRail ‘on-the-spot’

Met deze proces- en productinnovatie zorgen we ervoor dat het veiligheidsmanagementproces bij ProRail toegankelijker wordt. Dat betekent vooral dat de ‘werkstroom’ van het aantoonbaar veilig krijgen van alle projecten binnen het ERTMS programma optimaler wordt ingericht.

Waarbij er gebruik gemaakt kan worden van ‘veiligheid bewijsvoering’ vanuit het ene ERTMS-project in het andere ERTMS-project. En de bewijsvoering veel makkelijker actueel gehouden kan worden bij wijzigingen.

Bewijsvoering veiligheidsdata

In essentie zorgt PRISMS ervoor dat bewijsvoering data in een IT-systeem wordt bijgehouden, in plaats van informatie in (PDF) documenten. Belangrijk voordeel daarbij is dat de veiligheid over projecten heen, dus op programmaniveau, veel beter aangetoond kan worden én kan worden geborgd.

Als je beseft dat het basis veiligheidsdossier van het ERTMS programma meer dan 700 potentieel gevaarlijke situaties bevat, waarvan je in elk project binnen het ERTMS programma moet aantonen dat het veilig is in de toepassing, kun je je goed voorstellen wat de positieve impact is van PRISMS.

De nieuwe manier van samenwerken met innovatiepartijen heeft de invoering van het ERTMS-systeem bij ProRail in een versnelling gebracht.  Het PRISMS-systeem is al in een vergevorderd stadium. Na de zomer verwachten we samen met ProRail de testfase af te ronden en hopen wij dat ProRail daadwerkelijk PRISMS gaat inkopen.

Een mijlpaal waar we bij Delta Pi enorm naar uitkijken.

Bron: online magazine ProRail ‘on-the-spot’