Delta Pi verzorgt veiligheid met militaire precisie.

Na een jarenlange intensieve aanbestedingsfase sleept het Nederlandse Damen Naval (DN) uit Vlissingen in 2020 een prachtige opdracht voor de Duitse marine in de wacht. Het betreft de bouw van vier gloednieuwe multi-inzetbare F126 fregatten, waarvoor DN samenwerkt met het Duitse werf Blohm+Voss en met Thales Nederland.

Delta Pi collega Hans Vis is vanuit zijn expertise op het gebied van veiligheid sinds de aanbesteding betrokken bij het project. Hij vervult in de snel vorderende engineeringsfase inmiddels de rol van System Safety Manager. Een prominente positie in een prestigeproject dat in 2028 het eerste schip moet opleveren.

Safety Management Team

Bij de oplevering van elk marineschip geldt dat het aantoonbaar voldoende veilig moet zijn voor het beoogde gebruik. Het gaat dan in het bijzonder over het veilig omgaan met en het toepassen van de wapensystemen naast de vele andere systemen en faciliteiten aan boord.

Hiervoor is door de opdrachtgever een aantal proceseisen gesteld, op basis waarvan collega Hans Vis in samenwerking met het projectteam een hoogwaardig safety management plan opstelde. In dit plan is uiteengezet welke veiligheidsactiviteiten zullen worden uitgevoerd tijdens de ontwerp- en realisatiefase van het project. Daarbij worden o.a. ook veiligheidsrelevante zaken als milieu en ergonomie uitgelicht.

Het projectteam – dat inmiddels is versterkt met Delta Pi-collega’s Ronny van den Heuvel en Max van de Laarschot – legt in eerste instantie vanuit operationele doelstellingen met functionele top-down veiligheidsanalyses het fundament voor een volledig inzicht in relevante gevaren rondom de F126 fregatten.

Met deze inzichten worden de risico’s vervolgens kwalitatief en deels ook kwantitatief geĆ«valueerd. Daarna worden mitigerende maatregelen omgezet in veiligheidsrelevante eisen aan technische systemen, maar ook aan op te stellen gebruiks- en trainingsprocedures.

Om de kwaliteit, volledigheid en herleidbaarheid van veiligheidseisen te waarborgen, is voor dit omvangrijke project een zogenaamd ‘hazard log management database tool’ ontwikkeld.

F126 Fregat

Integrale Safety Case

Het uiteindelijke doel van het uitvoeren van de omschreven activiteiten in het safety plan is het samenstellen van het Bewijs van Veiligheid voor het F126-project. In het creƫren van deze Integrale Safety Case is het intensieve samenspel met interne deelprojectleiders, vakdeskundigen en toeleveranciers van verschillende systemen onontbeerlijk. Ook de regelmatige tussentijdse afstemming met de veiligheidsvertegenwoordigers van de Duitse klant is essentieel in het waarborgen van een soepel verlopend proces van veiligheidsacceptatie en goedkeuring. Maar dat is gelukkig ook precies waar de expertise van Hans en zijn team ligt!

Ben jij ook op zoek naar gedegen advies op het gebied van veiligheid? Of ben je benieuwd wat Delta Pi nog meer voor jou kan betekenen?

Neem contact op!