Bruggen, tunnels en snelwegen, maar ook waterkeringen, datacentra en de machines in een fabriek zijn (infrastructurele) assets. Zodra een asset niet (goed) werkt, zijn de gevolgen daarvan groot. Er ontstaan onveilige of vervelende situaties, files of zelfs ongelukken. Om te zorgen dat assets gedurende hun hele levenscyclus zo goed mogelijk functioneren is het van belang dat ze optimaal worden ontwikkeld, gerealiseerd, beheerd en onderhouden. Wij dagen onze opdrachtgevers uit om al in een vroeg stadium na te denken over de functies en prestaties van een asset; een essentiële voorwaarde voor effectief Assetmanagement.

Assetmanagement is maatwerk én mensenwerk

Iedere sector, klant en type asset heeft te maken met andere uitdagingen. Soms levert een asset niet de verwachte prestaties, waardoor een incident ontstaat (denk bijvoorbeeld aan een kapotte brug of sluis). Het kan ook zijn dat je (meer) controle wilt over de assets en grip wilt op de risico’s en kosten. De overkoepelende vraag is altijd: hoe zorgen we dat een asset gedurende zijn levensduur de gevraagde prestatie(s) blijft leveren en wat is daarvoor nodig? De mensen van Delta Pi helpen je bewust en onderbouwd beslissingen te nemen. Zo adviseren we je hoe je de beschikbaarheid van een asset kunt optimaliseren en tegelijkertijd de risico’s kunt beheersen. We maken daarbij gebruik van bewezen methoden en technieken, maar houden ook de (processen binnen je) organisatie tegen het licht. Bovendien leiden we mensen op, zodat competenties verbeteren en bewustwording ontstaat. Het uiteindelijke doel? Een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

De Delta Pi aanpak

Voordat we van start gaan, voeren we een gedegen analyse uit. We brengen de behoefte en de situatie in kaart. Door continu door te vragen verzekeren we onszelf én jou ervan dat we aan hetzelfde vraagstuk werken. Wat je vraagstuk ook is, we hebben altijd aandacht voor:

  1. De mensen. Zonder commitment van de mensen binnen een organisatie lukt het niet om assetmanagement te implementeren en te institutionaliseren. De drietrap ‘voordoen – samendoen – zelf doen’ vormt een belangrijk onderdeel van onze aanpak.
  2. De methoden, processen en systemen. We zorgen voor structuur en introduceren een methodische aanpak van assetmanagement, zodat jouw organisatie in staat is om assets op een betrouwbare manier te beheren en te onderhouden.
  3. Het gegevensbeheer. We ondersteunen je bij het op de juiste manier vastleggen van de informatie. Samen brengen we de assets en hun onderhoudsstaat in kaart. Ook leggen we uit aan welke eisen de informatie moet voldoen en hoe je de informatie kunt gebruiken in het managen van je assets.
  4. Evalueren en beheren. Om risicogestuurd beheer en onderhoud te kunnen doen, meten we de prestaties van de assets, evalueren we ze samen met jou als klant en sturen we bij waar nodig.
  5. Opleiden. Delta Pi biedt opleidingen aan waarbij we jou en je collega’s alles leren over (de principes) van assetmanagement. Meer over opleidingen & cursussen.

Werkzaamheden Delta Pi

Heb je een vraagstuk op het gebied van assetmanagement en zoek je een deskundige en betrouwbare partij die je helpt bij het positioneren of (door)ontwikkelen van assetmanagement binnen jouw organisatie? We helpen je graag verder. Je kunt ons inschakelen voor:

  • Het uitvoeren en interpreteren van de zogeheten Assetmanagement Maturity Scan. Met deze scan meten we hoe volwassen jouw organisatie is in het managen van de prestaties, risico’s en kosten van assets.
  • Het opzetten en begeleiden van een Assetmanagement proces binnen jouw organisatie (conform ISO -55000). We hebben aandacht voor zowel RAMS- als informatiemanagement en zorgen dat het proces voor iedereen in de organisatie helder is en wordt gedragen.
  • Het professionaliseren van Assetmanagement binnen jouw organisatie. We helpen jouw organisatie bij de ontwikkeling naar een volwassen assetmanagementorganisatie, op technisch, procesmatig en organisatiekundig gebied.
  • Het optimaliseren van de balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Prestatieanalyse is verankerd in het DNA van onze organisatie, waardoor onze klanten ons vaak benaderen voor uitdagende RAMS- en assetmanagement vraagstukken. Bovendien schrijven we mee aan de literatuur over dit onderwerp.
  • De rol van interim assetmanager. In die rol dragen we de volledige verantwoordelijkheid voor de prestaties, risico’s en kosten van een asset. We werken een strategie uit, vertalen dat naar een werkbaar proces en concrete actiepunten. Onze assetmanagers adviseren asset owners op bestuurlijk niveau over het te voeren beleid en de te maken keuzen en sturen de serviceproviders aan die het beheer en onderhoud uitvoeren. De interim assetmanagers van Delta Pi zijn de spin in het web en zorgen dat alle partijen met elkaar samen kunnen werken.

Heb je een vraagstuk op het gebied van assetmanagement en wil je weten wat Delta Pi voor jouw organisatie kan betekenen?