De kans is groot dat je wel eens voor een geopende brug hebt gewacht of met een boot door een sluis bent gevaren. Of wellicht werk je in een bedrijf met complexe machines of systemen. Vaak sluit de brug vanzelf, blijven de sluisdeuren dicht tot het water op het juiste peil is en functioneren de machines zoals je dat van ze verwacht. Met andere woorden; ze leveren de gewenste prestatie.

Prestaties van functies van assets

Of we ons nu in een openbare ruimte begeven of in een bedrijf- of productieomgeving: we vertrouwen erop dat de systemen, ook wel assets genoemd, betrouwbaar (reliable), beschikbaar (available), goed onderhoudbaar (maintainable) en veilig (safe) zijn. Als dat niet het geval is, ontstaan er vervelende situaties: van hoge kosten voor niet-beschikbaarheid tot onveilige situaties. Delta Pi is specialist in het in kaart brengen en managen van functies, gewenste prestaties en het voorkomen van ‘verstoringen’. Met behulp van RAMS-management bieden we structuur, geven we inzicht in de keuzes en helpen we jouw organisatie of afdeling bij het nemen van de juiste beslissingen.

De Delta Pi aanpak

Door RAMS-management te implementeren binnen je organisatie brengen we de (gewenste) functies van een asset in kaart in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Ook stellen we je in staat om zowel op organisatorisch, procesmatig als technisch vlak de prestaties van die functies te managen. Dat doen we aan de hand van zes stappen:

  1. Delta Pi is specialist in het positioneren van RAMS-management binnen organisaties. Wij zijn van mening dat RAMS-management het beste tot zijn recht komt als het direct in de ontwerp- en de realisatiefase van een nieuwe asset wordt meegenomen. Daarom worden onze mensen vaak al in de ontwerpfase betrokken. Zij dagen ontwerpers uit om goed na te denken over de functies die een asset moet vervullen in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Daarnaast ondersteunen ze bij het daadwerkelijk realiseren van deze functies, in samenhang met de processen van de organisatie.
  2. Om te kunnen sturen op prestaties, willen we weten wat de context van de vraag is. Daarom analyseren we de eisen én bepalen we welke bijdrage RAMS-management kan en moet leveren. Is jouw organisatie eigenaar van een asset? Dan brengen de gevraagde en beoogde RAMS-prestaties in kaart. Ontwikkelt, beheert of onderhoudt jouw organisatie een asset in opdracht, dan onderzoeken we welke eisen in de contracten zijn opgenomen.
  3. Als we eenmaal de scope van het project kennen en weten welke eisen en wensen aan een asset gesteld (dienen te) worden, voeren we een zogeheten RAMS-analyse uit. Een RAMS-analyse is het fundament van goed en gedegen RAMS-management. In deze fase onderzoeken we de huidige prestaties van een asset of bestuderen we de ontwerpen van een nieuw te ontwikkelen asset.
  4. Hebben we de prestaties van een asset in kaart gebracht, dan weten we wat het verschil is tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie. In de derde fase beschrijven we wat er nodig is om aan de gestelde eisen te voldoen en hoe haalbaar dat is. Heel concreet benoemen we de te nemen maatregelen en geven we advies over de te volgen stappen. De mensen van Delta Pi doen dit voor bestaande assets, maar ook voor nieuw te bouwen of te ontwikkelen assets.
  5. RAMS-management omvat meer dan het uitvoeren van een analyse, zo vinden we bij Delta Pi. Daarom maken we niet alleen een gedegen analyse van de situatie, maar ondersteunen we ook bij de vertaalslag van theorie naar praktijk. We helpen je bij de implementatie van de maatregelen: wat zijn concrete actiepunten en over welke zaken moet je een beslissing nemen? We helpen bij het maken van keuzes en staan je bij met raad en daad. Klanten waarderen de technisch inhoudelijke bijdrage die onze adviseurs, naast hun rol als RAMS- manager, leveren.
  6. RAMS-management gaat over het in kaart brengen en beheersen van prestaties. Dat kan alleen als je weet hoe een asset presteert. Als de maatregelen zijn doorgevoerd, geven we je daarom concrete handvatten om de prestaties van assets te meten. Ook helpen we je bij te sturen als de situatie daarom vraagt.

Voor het gedegen uitvoeren van RAMS-management beschikt Delta Pi over een uitgebreide toolbox van bewezen methoden en technieken. Ontdek welke methoden en technieken we inzetten bij RAMS-management.

Vertaalslag naar de praktijk

De meerwaarde van Delta Pi ligt in het feit dat we helpen om RAMS-management te verankeren in je organisatie en processen. Ook maken we de vertaalslag van theorie naar praktijk door inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Dat maakt het maken van concrete en gefundeerde beslissingen in termen van prestaties, risico’s en kosten een stuk eenvoudiger.