Soms hangen projecten onderling niet met elkaar samen, maar is wel één persoon verantwoordelijk voor het managen van deze projecten, voor het behalen van de doelstellingen én voor het beheersen van de risico’s. In dat geval spreken we van portfolio risicomanagement.

De mensen van Delta Pi helpen portfolio managers grip te krijgen en te houden op de risico’s, zodat de doelstellingen van het portfolio niet in gevaar komen. Dat doen we in eerste instantie door het portfolio management in te richten en te operationaliseren. Inhoudelijk maken we inzichtelijk welke risico’s het meest urgent zijn en werken we concrete maatregelen uit, waarmee portfolio managers onderbouwd beslissingen kunnen nemen.

Meer weten?