We spreken van programma risicomanagement als de risico’s van een verzameling projecten of activiteiten, die in samenhang bestuurd worden om bepaalde doelen te bereiken, beheerst moeten worden.

We helpen programmamanagers grip te krijgen en te houden op de risico’s, zodat de doelstellingen van het programma niet in gevaar komen. De mensen van Delta Pi maken inzichtelijk welke risico’s het meest urgent zijn en werken concrete maatregelen uit, waarmee programmamanagers onderbouwd beslissingen kunnen nemen.

Meer weten?