De manier waarop organisaties anticiperen op risico’s is bepalend voor de mate waarin ze in staat zijn hun doelstellingen te bewerkstelligen. Doelgericht risicomanagement helpt om onderbouwd beslissingen te nemen en is het meest effectief als het wordt benaderd als een continu proces.

Door het risicomanagement van je organisatie naar een hoger niveau te tillen, helpt Delta Pi je grip te krijgen én te houden op de risico’s en de beoogde doelstellingen te behalen. De resultaten van de door ons ontwikkelde Risk Maturity Scan vormen daarbij het vertrekpunt: met deze scan inventariseren we hoe volwassen jouw organisatie is in risicomanagement. Vervolgens helpen we jouw organisatie bij het professionaliseren van het risicomanagement conform ISO-31000. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de inhoudelijke als de procesmatige en veranderkundige aspecten die komen kijken bij het implementeren en institutionaliseren van risicomanagement.

Meer weten?