ERTMS: de grootste verandering in de spoortechniek in 70 jaar

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en betreft de introductie van digitale treinbeveiliging in Europa. ERTMS is cruciaal voor de toekomst want de huidige ATB-techniek is end of life. ERTMS wordt geduid als de grootste verandering in de spoortechniek in 70 jaar, met betekenis voor de komende 100 jaar. Want met ERTMS begint de digitalisering van het spoor. Het Programma ERTMS heeft sinds 2019 de opdracht van de overheid om deze aanpassing te realiseren. De gehele spoorsector is daarbij betrokken.

Binnen de uitdagingen van het ERTMS Programma speelt het weten om te gaan met onzekerheden een grote rol. Onzekerheden kunnen zitten in de veelheid van technische uitdagingen, processen en organisaties. Maar ook in de Europese en politieke context. Een haalbare planning en voldoende budget zijn daarbij belangrijke indicatoren. Maar de ervaring uit het Programma tot nu toe leert dat het veel meer een transitie opgave is dan een bundeling van vele grote projecten. Alle betrokken partijen, ProRail en NS voorop, beseffen dat.

Een transitie betekent dat niet een ‘business as usual’ aanpak gevolgd kan worden. Langzaamaan begint bij de spoorsector het besef door te dringen dat alleen een integrale en gezamenlijke benadering kan gaan werken. Daarvoor moet de spoorsector in de uitdagende ERTMS benadering werken aan opbouwen van wederzijds vertrouwen. Dat wordt bereikt door niet te snel te gaan en veel hinder voor de gebruikers te veroorzaken, maar door te leren van de inzichten die verkregen worden uit een integrale, geleidelijk en opbouwende uitrol van ERTMS binnen Nederland.

Vanuit Delta Pi doen wij daarbij het risicomanagement. Binnen de vernieuwde aanpak van het Programma streven we naar het trefzeker behalen van onze programmadoelen. De bedreigingen voor het halen van deze doelen komen enerzijds ‘bottom-up’ voort uit de traditionele risicoaanpak bij de vele onderliggende projecten. Maar voor het werkelijk kunnen behalen van de ERTMS doelstellingen is het de uitdaging voor het programma om ook de ‘top-down’ risico’s te onderkennen die in gezamenlijkheid met alle partijen (van ministerie tot en met aannemerij) opgepakt moeten worden. Dat vraagt om een veel bredere aanpak van risicomanagement.

Wil jij meer weten over Delta Pi of wil jij kennis maken met ons? Neem dan contact met ons op via info@delta-pi.nl of 085-301 80 92.