Indrukwekkende bijeenkomst kennisnetwerk I-STORM

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie kwam internationaal kennisnetwerk I-STORM op dinsdag 10 mei weer bijeen. De bijeenkomst vond plaats bij de Maeslantkering, die exact 25 jaar geleden in gebruik werd genomen door Konining Beatrix. Waarmee destijds de deltawerken werden voltooid. Namens Delta Pi had onze collega Melchert Rijks de eer aanwezig te zijn bij deze bijzondere bijeenkomst.

Een toepasselijkere locatie is haast niet denkbaar voor een netwerk dat zichzelf ten doel stelt kennis over inzet, onderhoud en management van stormvloedkeringen te delen, te vergroten en te verbeteren. De inhoud van het programma was daar op afgestemd.

Foto bij blog iStorm

Zo werd gestart met een rondje langs de keringen. Waarbij operationele inzet van de Oosterscheldekering, Ramspolkering, Hollandsche IJsselkering, Haringvlietsluizen, Maeslant- en Hartelkering aan bod kwam. Ondersteund door mooie en spectaculaire beelden van de keringen tijdens de stormen Dudley, Eunice en Franklin eerder dit jaar.

Als internationaal netwerk staat ook kennisuitwisseling met buitenlandse instellingen hoog op de agenda. Zo werd op de bijeenkomst verslag gedaan van een bezoek door Rijkswaterstaat aan New Orleans. Daar zijn verschillende keringen en gemalen gerealiseerd om de stad te beschermen tegen overstromingen. Rijkswaterstaat en de lokale Flood Protection Authorities wisselen geregeld ervaringen uit om die bescherming continue te verbeteren.

Laatste onderdeel van het programma was de presentatie van Het Opleidingshuis. Het Opleidingshuis biedt opleiding en kennisuitwisseling van verschillende aspecten rondom stormvloedkeringen.

Het was een zeer geslaagd samenzijn en kijken uit naar de volgende I-STORM bijeenkomst.