Gewaarborgde kwaliteit én veiligheid van inspecties dankzij CUR-Aanbeveling 117!

CUR-Aanbeveling 117 biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers handige kaders, zodat zij de inspectie, het onderzoek en het beheren van civiele kunstwerken systematisch aan kunnen pakken. Met als resultaat kostenbesparing en een gewaarborgde kwaliteit én veiligheid. De huidige landelijke richtlijn voor inspectie en advies van kunstwerken is 5 jaar oud. Zoals bij goede beheersing van een proces en assetmanagement is er de alom bekende PDCA cirkel, oftewel plan-do-check-act. De afgelopen 5 jaar zijn er veel geleerde lessen naar boven gekomen. Onze collega Maurice is als schrijver nauw betrokken bij de herziening van de CROW-CUR-Aanbeveling 117 en heeft deze geleerde lessen verwerkt in de nieuwste versie. Een van de geleerde lessen is bijvoorbeeld de aanbeveling naar risico gestuurd inspecteren. Ook de aanscherping van de ervaringseisen voor in te zetten personeel op inspecties is verwerkt in de nieuwe versie.

Het huisje van Maurice

Het is dan zeker zo leuk om na je vakantie de drukproef met de complimenten van medecomissieleden in je e-mailbox te ontvangen, aldus Maurice. ‘Fraai stukje huisvlijt’ is dan heel toepasselijk in Coronatijd. De commissieleden, bestaande uit verschillende overheden en inspecterende bureaus, vonden in 2012/2013 dat de uitvragen van inspecties onduidelijk waren. Omdat verduidelijking in uitvragen belangrijk is heeft de commissie besloten dat een CUR-Aanbeveling ontwikkeld moest worden. Maar hoe begin je daar nou aan? In 2013, toen de eerste gesprekken tussen de commissieleden ontstonden, kwam Maurice verlaat een vergadering binnen. Bij binnenkomst hoorde hij de aanwezigen langs elkaar heen praten om tot een nieuwe, landelijke richtlijn te komen voor Inspectie van Kunstwerken. Op dat moment heeft Maurice een snelle schets op papier gemaakt om kennis te verbinden met adviesactiviteiten. Die schets is vanaf dat moment de commissie ingegaan als ‘het huisje van Maurice’. Door te visualiseren wordt het makkelijker een complex verhaal uit te leggen, aldus Maurice.

Het huisje van Maurice

Betrouwbare inspectierapporten

De CUR-Aanbeveling is zodanig opgesteld dat allerhande uitvragen van beheeractiviteiten zoals die van kunstwerken, maar ook andere constructies in de openbare ruimten, ingevuld kunnen worden. Dat de overheden kunnen vertrouwen op goed onderbouwde inspectierapporten om aan de zorgplicht als beheerder te voldoen. En dat de hele branche, van opdrachtgever tot opdrachtnemer, tot de volgende stap van professionaliteit zullen komen. Bijvoorbeeld dat je aantoonbare kwaliteit van inspectie en advies kunt leveren. Maurice hoopt samen met de commissieleden dat met deze richtlijn de uitvragen voor inspectie van kunstwerken en advies zullen verbeteren. Het kennisinstituut CROW zal de nieuwe CUR-Aanbeveling 117 in het najaar van 2020 uitbrengen.

Wilt u van gedachten wisselen hoe de CUR-Aanbeveling voor u inzetbaar zou kunnen zijn? Of op welke wijze een risico gestuurde aanpak ingezet kan worden?

Neem dan snel contact op!