Koning Willem Alexander opent Reevediep

Water in Nederland is een levensvoorwaarde. Het kan een bedreiging zijn, maar biedt ook volop kansen. Dat wij Hollanders met water kunnen omgaan, is wereldwijd bekend. Een van de projecten waar dat uit blijkt, is het Reevediep. Als Delta Pi dragen wij ons steentje hier graag aan bij. Of moeten we zeggen “daar dragen we ons emmertje aan bij?”

“Open de sluis!”

Alles komt bij elkaar bij het op 14 maart door Koning Willem Alexander geopende Reevediep. Vol trots over de laatste stap van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ gaf de Koning het commando “Open de sluis!” om ceremonieel de verbinding van de IJssel naar het Drontermeer te openen.

Opening-Reevediep

Om de verbinding tussen de twee wateren te realiseren is 350 hectare nieuwe natuur, een nieuwe vaarverbinding en een hoogwater afvoer geul gecreëerd. Daarmee is de IJsseldelta tussen Zwolle en Kampen veiliger, bereikbaarder en mooier geworden.

Assetmanagement in de praktijk

De eerste stappen van assetmanagement zijn het onderkennen van de noodzaak, ontwerpen, bouwen, valideren en openen van een asset, in dit geval het Reevediep. Voor de meeste mensen is een ceremoniële opening de eindfase van een traject. Voor ons als assetmanagers begint het nu pas.

Nu komt de praktijk: gaat het werken? Wat vindt de burger er van? Kunnen we het goed beheren en onderhouden? Is het toekomstvast? Wat zijn nieuwe bedreigingen of kansen? Het zijn vragen waarmee we de komende tijd, samen met de opdrachtgever, aan de slag gaan. Ons ‘emmertje’ zorgt ervoor dat we leven in een mooi, veilig en betaalbaar Nederland.

Wil je meer weten over dit mooie project? Lees dan de case over het Reevediep of benader Peter Bakker voor meer details.