Maak kennis met onze nieuwe collega Max!

Mijn naam is Max van de Laarschot en ik ben op 1 juli 2019 begonnen als junior consultant bij Delta Pi.  Voordat ik bij Delta Pi startte, werkte ik op de KYC-afdeling bij een bank, waar ik mij vooral bezig hield met het toetsen van zakelijke klanten. Ook maakte ik risicoanalyses op het gebied van WFT. De wereld waar Delta Pi zich in begeeft is dan ook een geheel nieuwe wereld voor mij. Al in de eerste maanden heb ik uiteenlopende projecten bezocht en veel indrukken op gedaan. Hoe mijn eerste 2 maanden eruit zien,  lees je in dit blog.  

Van Stormvloedkering tot Stadsbrug

De eerste week begon meteen goed:  dinsdag mocht ik direct mee naar Rijkswaterstaat om de Oosterscheldekering te bezoeken. Bij deze stormvloedkering heb ik een dag mee kunnen kijken met mijn collega’s en de faalkansmanager van de Oosterscheldekering. We hebben een korte ronde over het complex gemaakt en ik heb een eerste introductie gekregen over faalkansen. Zo is mij kort uitgelegd wat het verschil is tussen merkbaar falen en niet- merkbaar falen. Merkbaar falen houdt in dat wanneer het functioneren van een systeem of onderdeel tekort schiet, dit falen direct kan worden opgemerkt. Bij niet-merkbaar falen kan het falen pas worden vastgesteld bij bijvoorbeeld een functionele test van het desbetreffende systeem of onderdeel, of wanneer er een aanspraak is op het onderdeel of systeem.

Mijn tweede week bij Delta Pi ben ik op locatiebezoek geweest bij de stadsbrug Dordrecht. Delta Pi maakt voor Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid verschillende Prestatie-gestuurde Instandhoudingsplannen (P-IHP). We arriveerden precies op het juiste moment: de brug werd net geopend voor passerende scheepsvaart. Daardoor kon ik meteen achter de schermen meekijken hoe de brug open gaat. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om over bruggen en door tunnels te rijden. Maar sinds ik bij Delta Pi werk, krijgen deze ‘objecten’ voor mij een heel andere betekenis nu ik zie wat er allemaal nodig is om, in dit geval, een brug in werking te zien.

Veel zien én veel leren

Dankzij deze (en andere) locatiebezoeken heb ik niet alleen veel gezien, maar ook direct veel geleerd over het vakgebied. Doordat mijn kennis en kunde anders is dan de meeste van mijn collega’s, heb ik in deze eerste periode vooral veel geleerd over (de basis van) de verschillende programma’s en methodieken waar Delta Pi mee werkt. Deze (in sommige gevallen zelf ontwikkelde) methoden en programma’s helpen ons om onze klanten voor te bereiden op de kansen, risico’s en bedreigingen ‘van morgen’. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan RCM-Cost, een programma dat gebruikt wordt om het Reliability Centred Maintenance (RCM) gedachtegoed toe te passen bij de klant. RCM is een methodiek waarmee er op een gestructureerde manier, aan de hand van 7 basisvragen, een kosteneffectieve onderhoudsstrategie voor een installatie kan worden opgesteld of worden geoptimaliseerd. Door het opstellen van een dergelijke onderhoudsstrategie kunnen de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een installatie worden verbeterd.  

Tevens heb ik een introductie gehad in FaultTree+ (FT+) en de methodiek die schuil gaat achter het maken van foutenboomanalyses.

Klaar voor morgen

Tot slot heb ik behalve de locatiebezoeken en het vergaren van veel nieuwe informatie verschillende collega’s ondersteund in lopende projecten. Zo heb ik al meegeschreven aan een Prestatie-gestuurd Instandhoudingsplan (P-IHP), heb ik een foutenboomanalyse helpen opstellen in FT+ en heb ik RCM-Cost modellen geverifieerd in mijn eerste weken. Kortom: mijn leercurve gaat in een steile lijn omhoog.

Al met al kan ik terugkijken op een leerzame en geslaagde eerste periode. Ondanks dat alles nieuw is voor mij, ben ik goed opgevangen door mijn nieuwe collega’s en neemt iedereen de tijd mij wegwijs te maken in de wereld van Asset,- Risico,- en RAMS-management. De komende maanden ga ik mij verder verdiepen in de materie, zodat ik zo snel mogelijk zelf klanten klaar kan stomen voor morgen.