Ed Bouwman

Hij stond aan de wieg van Delta Pi, heeft een bijzondere voorliefde voor waterkeringen en levert als extern adviseur nog altijd een waardevolle bijdrage aan onze organisatie: Ed is een ware rot in het vak. Met zijn jarenlange ervaring en expertise is Ed nauw betrokken bij zowel de vraagstukken van onze klanten als bij de bedrijfsvoering van Delta Pi. Zijn collega’s zien in hem een sparringpartner die goed kan luisteren, niet oordeelt en altijd tijd vrijmaakt om mee te denken over oplossingen. Of hem nu wordt gevraagd de betrouwbaarheid van de energievoorziening van Schiphol te onderzoeken of een probomethodiek voor de Maeslantkering in Rotterdam op te zetten: Ed draait er zijn hand niet voor om.

Plezier in zijn werk is voor hem het grootste goed. “Als je er geen lol meer in hebt, moet je iets anders gaan doen.”, aldus Ed. Voor hemzelf zit dat plezier in de bijzondere en specialistische analyses. Ook werkt hij graag aan vraagstukken waarin zowel het technische als het menselijke aspect aan bod komen. Samen met klant en collega brainstormen hoe een asset nu en in de toekomst betrouwbaarder, efficiënter en veiliger kan presteren; dat is waar Ed lol in heeft. Van het blussen van brandjes wordt immers niemand blij. Veel leuker is het om tijdig vooruit te kijken, kansen en risico’s te inventariseren en daar tijdig op te reageren. Door hier een continu proces van te maken, samen met klant en collega, zorgt Ed ervoor dat we samen klaar zijn voor morgen.

Mens en techniek komen niet alleen in Ed’s werk, maar ook in zijn vrije tijd samen. Samen met een goede vriend sleutelt hij bij tijd en wijle aan hun gezamenlijke Saab.

Sparren met Ed? Neem contact met hem op via e.bouwman@delta-pi.nl.