Jaap van Ekris

Hoe ziet het ontwerp eruit? Hoe ga je het bouwen? Welke functies moet het uitoefenen? Hoe onderhoud en beheer je het? Voor Jaap zijn het vragen die hij regelmatig stelt aan onze opdrachtgevers. Als IT-consultant denkt hij namelijk mee over de betrouwbaarheid, risico’s en veiligheid van IT-systemen. Meestal wordt hij betrokken in de ontwerpfase, nog voordat überhaupt is nagedacht over hoe iets gebouwd gaat worden. Jaap adviseert het projectteam in een vroeg stadium hoe de complexiteit van de te ontwikkelen oplossing beheerst kan worden. Daarbij streeft hij ernaar om systemen zo simpel mogelijk te houden. De ervaring leert namelijk dat complexe systemen vaak ook onbetrouwbaarder zijn. “Om het simpel te kunnen houden, moet je harde keuzes maken”, luidt het devies van Jaap. En hoewel dat gemakkelijker is gezegd dan gedaan, is dat nu juist de uitdaging die Jaap drijft.

De reden dat Jaap zijn kennis graag bij Delta Pi in de praktijk brengt? Omdat hij op die manier kan werken aan projecten die groot, complex en belangrijk zijn en die écht een impact hebben op de maatschappij. Een heel aantal van de projecten waaraan Jaap heeft bijgedragen, kun je bijvoorbeeld vanuit de lucht zien, zoals de Maeslantkering, de Oosterscheldekering en de Hollandse IJsselkering. De enige Nederlandse kering waar Jaap nog niet aan heeft bijgedragen – en die hoog op zijn wensenlijstje staat – is de Afsluitdijk.

In zijn vrije tijd hijst Jaap zich regelmatig in een wit pak met … band, als hij óf zelf óf als scheidsrechter op de judomat staat. Een hobby die ooit begon als pure zelfverdediging, omdat hij zijn kinderen de baas wilde blijven. Inmiddels is de judo een belangrijke uitlaatklep en ware familieaangelegenheid geworden.

Op zoek naar een ervaren specialist op het gebied van IT risico, veiligheid en betrouwbaarheid? Neem contact op met Jaap via j.vanekris@delta-pi.nl.

Bekijk mijn LinkedIn profiel