Delta Pi wil duurzaam werken. Met minder energieverbruik en nog minder CO2 uitstoot. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. We hechten er grote waarde aan om de impact zo klein mogelijk te maken. De CO2-Prestatieladder is daarbij een belangrijk instrument. De certificering helpt ons niet alleen om eenmalig maatregelen te nemen, maar vereist actief beleid om voortdurend te werken aan duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2 prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland en België dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

Hoe werkt het?

Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat de organisatie aan de slag met de uitstoot van CO2 van de eigen organisatie en projecten. Vanaf niveau 4 wordt er ook werk gemaakt van de CO2 uitstoot in de keten en sector. Delta Pi richt zich met name op het optimaliseren van bedrijfsmiddelen waarmee we ons energieverbruik constant proberen te verlagen. Mits dat uiteraard binnen de financiële en redelijke mogelijkheden ligt. Door het voeren van een actief energiebeleid, werken wij constant aan het terugdringen van onze CO2-emissie. Daarmee willen we het milieu zoveel mogelijk beschermen.

Documenten (3 jaar bewaartermijn)

CO2 certificaat

Deelnamebewijs Nederland CO2 Neutraal

Energiemanagement actieplannen:

Halfjaarlijkse rapportages: