Via deze privacy verklaring informeert Delta Performance Improvement B.V. (Delta Pi) je over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Delta Pi respecteert je privacy en we geven invulling aan de regels vanuit de AVG/GDPR.

(Persoons)gegevens die wij verwerken

Delta Pi verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of jouw werkgever deze zelf aan ons verstrekt. Delta Pi verzamelt niet meer (persoons)gegevens dan strikt noodzakelijk voor onze doeleinden, te weten:

 • bedrijfsnaam;
 • rechtsvorm;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • functie;
 • betaalgegevens: IBAN en tenaamstelling.

Voor welke doeleinden worden je (persoons)gegevens verwerkt?

Delta Pi verwerkt je (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
 • om gebruik van de diensten van Delta Pi aan je / jouw organisatie te factureren;
 • om commerciële redenen waaronder het toezenden van informatie over onze dienstverlening;
 • het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen;
 • om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • te voldoen aan wet- en regelgeving.

Delta Pi zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaand toestemming hebt gegeven, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of indien Delta Pi daartoe wettelijk verplicht is.

Cookiewet

We vertellen Pi je graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen en informeren je over de manier waarop Delta Pi omgaat met cookies en leggen uit hoe je ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door je browser worden opgeslagen op jouw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Delta Pi maakt gebruik van cookies.

We gebruiken twee soorten cookies:

 1. Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt delta-pi.nl niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 2. Analytics cookies. Delta-pi.nl werkt met Google Analytics en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen et cetera. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. De verzamelde data wordt geanonimiseerd opgeslagen, zodat nooit exact te herleiden is van waar het bezoek plaats vond. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Delta Pi heeft hier geen invloed op. Delta Pi heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Mocht je überhaupt geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging en bewaartermijn

Je (persoons)gegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Delta Pi bewaart je (persoons)gegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Delta Pi mag de (persoons)gegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Delta Pi richten door een e-mail sturen naar info@delta-pi.nl,  onder vermelding van je naam en adres. Delta Pi zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Delta Pi de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en komt je er met Delta Pi niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Delta Pi kan deze privacy verklaring wijzigen. Delta Pi raadt dan ook aan deze privacy verklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-02-2019.