Ivan Reijnen over procesveiligheid bij Tata Steel: “Bij een goede procesveiligheidsanalyse wordt niet alleen gekeken naar technische aspecten, maar juist ook naar menselijk handelen”.

Delta Pi heeft de afgelopen 20 jaar diverse organisaties klaargestoomd voor morgen. Mede-eigenaar Ivan Reijnen blikt terug op een bijzonder project van grote omvang: procesveiligheidanalyse van de gasreiniging van de kooksfabrieken bij Tata Steel.

Beheersing van risico’s

Zo’n vijftien jaar geleden was Tata Steel – dat destijds nog Corus heette en in Britse handen was – een van de belangrijkste opdrachtgevers voor Delta Pi. In die periode werd intensief samengewerkt aan de beheersing van vele veiligheid-gerelateerde risico’s bij de staalproducent in IJmuiden. Terugkijkend op deze periode komt vooral de open cultuur van het bedrijf weer naar boven. Ivan: ‘Het was erg inspirerend om te merken dat het bedrijf, de mensen, echt de wil had om zelf alle productieprocessen grondig onder de loep te nemen. Deze open houding en heldere communicatie daaromtrent zorgen voor een hele prettige cultuur waarin er duidelijk over – de omgang met – risico’s werd gesproken.’

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de uitgebreide analyses die Delta Pi maakte in voorbereiding op een grote verbouwing van een van de vele fabrieken op het Tata terrein. Door aan de voorkant mee te denken over optimale – technische – veiligheid voor proces en juist ook over veilig menselijk handelen. Zo ook voor de gasreiniging bij kooksfabrieken waar steenkool wordt uitgegaard tot ‘kooks’. Een van de grondstoffen om ijzererts te creëren en een proces waarbij giftige gassen vrijkomen. In een dergelijk proces zijn vele processtappen nodig om giftige stoffen afdoende te verwijderen. En in elk processtap zijn er risico’s die – beter – moeten worden beheerst.

Nakoeler

Enorme gevolgen

‘Dit project is een van de meest uitgebreide voorbeelden van grondig kijken naar hoe techniek én menselijk handelen kan worden verbeterd, waarbij elk detail is uitgelicht. Globale analyses leveren globale verbeteringen op, maar de devil is in de details dus als je echt wilt verbeteren moet je diepgaand kijken waar dingen mis kunnen gaan. En als er iets misgaat in de gasreiniging van de kooksfabrieken kunnen de gevolgen enorm zijn. Werkelijk alles werd dan ook grondig geanalyseerd en ter discussie gesteld, waardoor wij uiteindelijk bijna 200 aanbevelingen deden om de procesveiligheid te verbeteren. Zowel vele kwalitatieve analyses (HAZOP en Menselijk Handelen Analyses (MHA) en SIL Analyses zijn daarbij uitgevoerd.’ aldus Ivan.

Ook vandaag de dag is Tata Steel nog steeds een belangrijke opdrachtgever voor Delta Pi. Momenteel wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt aan projectrisicomanagement voor een grootschalige renovatie van een van de hoogovens. Opvallend detail dat de langlopende relatie tussen beide bedrijven onderstreept, is dat Tata Steel programmamanager van het huidige traject Richard Weterings 15 jaar geleden ook bezig was om de veiligheid van de gasreiniging van de kooksfabrieken te verbeteren.

Suppletie snelsuitklep

Veilige innovatieve technieken

Ivan concludeert: ‘Door onze uitgebreide ervaring in de industrie kunnen we een grote rol van betekenis spelen voor klanten als Tata Steel. Waarbij we niet alleen in de achterhoede bezig zijn met procesveiligheid, maar juist aan de voorkant actief meedenken over oplossingen om emissie veilig te verlagen of de veilige inzet innovatieve technieken zoals bijvoorbeeld waterstof. Bij Delta Pi zijn we trots op de maakindustrie in ons land en we zijn van mening dat wij als rijk land het voortouw moeten nemen om productie goed te organiseren, zodat het veilig en schoon kan. Waar niet alleen onze opdrachtgever van profiteert, maar juist ook de bredere omgeving van het bedrijf.’