Terugblik op een bijzonder project voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in 2004

Onze mensen hebben in de afgelopen decennia diverse organisaties klaargestoomd voor morgen. Eerlijk is eerlijk: ’the proof of the pudding is in the eating’. Daarom blikt Ed Bouwman, co-founder, terug op een bijzonder project voor het voormalig Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in 2004 – nu Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ed Bouwman stond aan de wieg van Delta Pi, heeft een bijzondere voorliefde voor waterkeringen en levert als extern adviseur nog altijd een waardevolle bijdrage aan onze organisatie. Deze les leert hij ons nog iedere dag: “Blijf meedenken. We vertrouwen op technologie, maar geloof je én begrijp je de uitkomsten van een analyse?” Risicoanalyses worden steeds vaker en binnen steeds meer gebieden uitgevoerd. Daarom is deze case nog zo relevant.

Validatie van IVW-risicomodel

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) divisie luchtvaart, heeft als taak toezicht te houden op een groot aantal luchtvaartgerelateerde bedrijven. Denk hierbij aan vliegtuigbouwers, luchtvaartmaatschappijen, onderhoudsbedrijven en opleidingsinstituten. Om invulling te geven aan het risicogestuurde toezicht heeft IVW een eigen risicomodel ontwikkeld. Dit model wordt gebruikt om van een aantal benoemde parameters de ‘risicorangorde’ te bepalen. Aan de hand van die risicorangorde wordt de toezichtcapaciteit efficiënt verdeeld. Delta Pi werd in 2004 gevraagd het model te valideren zodat IVW op onderbouwde wijze een invulling kan geven aan de intensiteit en inhoud van het toezicht. Ed: “Die validatie werd uitgevoerd in twee stappen. Tijdens de eerste stap werden uitkomsten van het model gevalideerd door ze te vergelijken met de uitkomsten van een algemeen gebruikt model, de Multicriteria Analyse (MCA). Als tweede stap werd bekeken in hoeverre de rankschikkingen onderling afweken. De te controleren bedrijven – uit de luchtvaartindustrie – werden volgens beide methoden gerangschikt naar mate de gewenste controle-intensiteit. Uit de analyse bleek dat op een enkele uitzondering na, de rangschikkingen overeenkwamen. De afwijkingen die gevonden werden waren goed te verklaren uit de verchillende wijze van aanpak van de beide methodieken. Daarmee kon het IVW model als valide beschouwd worden.”

Hangar IVW
Bron: US Air Force from USA, Senior Airman Tyler Woodward/380th Air Expeditionary Wing

Delta Pi valideert: juistheid & compleetheid parameters

Er werd een onderzoek gedaan naar de juistheid en de compleetheid van de gebruikte invloedsparameters. In totaal waren er circa 25 parameters gedefinieerd. Parameters die invloed hebben op de risico’s van een bedrijf. Tijdens de analyse werd geadviseerd één nieuwe invloedsparameter aan de bestaande lijst toe te voegen en wat kleine aanpassingen te maken in het gekozen beoordelingscriteria.

Dat licht Ed even toe in een voorbeeld: “Een parameter was: ‘Het aantal locaties’. Waarom is het aantal locaties een parameter voor beoordeling van een bedrijf?

Negatieve invloedsfactoren kunnen zijn:

  • veel onderling verkeer;
  • slechte samenwerking; slechte communicatie;
  • veel onderlinge rivaliteit;
  • botsingen tussen verschillende culturen;
  • veel onnodige kosten;
  • veel overhead.

Een aantal van deze factoren zijn slechts indirect van belang voor een beoordeling door het IVW. Zo zullen de ‘onnodige kosten’ alleen van invloed zijn als die leiden tot besparingen op de verkeerde plaats. De factoren ‘slechte communicatie, ‘slechte samenwerking’ en ‘veel onderlinge rivaliteit’ hebben een rechtstreekse relatie met kwaliteit en zijn direct van belang voor een beoordeling door het IVW. Daarmee is ‘het aantal locaties’ een terecht invloed parameter.”

Risicomanagement is relevanter dan ooit

Delta Pi ondersteunt bedrijven op het gebied van strategisch-, project-, programma- en /of portfoliorisicomanagement. In 2004 én in 2021. We hebben diepgaande kennis van de technische inhoudelijke aspecten van risicomanagement. Door een risicomodel te valideren, heb je op de juiste manier gemotiveerd waarom een organisatie iets wel of juist niet doet. Dat is dé ideale manier om risico’s te beperken.

Delta Pi door de jaren heen

Bij Delta Pi geloven we dat je grip op verandering houdt door tijdig vooruit te kijken, te denken en te handelen. Toch is het ontzettend tof om terug te blikken met Ed Bouwman. Wil je meer weten over onze diensten? Op deze pagina nemen we je mee in een aantal van onze projecten.