Van pechvogel naar paradijsvogel

Delta Pi introduceert klare beeldtaal om gesprekken over de omgang met onzekerheid in het bereiken van doelstellingen richting te geven. De UFO-matrix© (Uncertainty Figured Out) helpt beter grip krijgen op onzekerheid in de doelen die jij wilt bereiken.

De UFO-matrix© is ‘out in the open’ en gaat vele risicomanagers, assetmanagers, beleidsadviseurs en beslissers helpen meer grip te krijgen op het bereiken van doelstellingen in project-, programma- en assetmanagement. Maar naast productiever maakt onze tool het vooral ook veel duidelijker en leuker. Zo krijgen we onzekerheid uitgevogeld.

UfO-matrix©

De afgelopen periode heeft Delta Pi samen met klanten beeldtaal ontwikelt om het ‘goede gesprek’ over omarmen en omgaan met onzekerheden beter te voeren. Deze tool wordt toepasselijk de UFO-matrix© genoemd (Uncertainty Figured Out).

Met de UFO-matrix© wordt aan de hand van beeldtaal gekeken naar welke onzekerheden er zijn, welke onzekerheden mogelijk nog niet in beeld in beeld zijn en wie waarvoor aan de lat staat in de beheersing en benutting van die onzekerheden. En welke kansen of bedreigingen daaraan gekoppeld zijn.

Hiervoor is een beeldtaal ontwikkeld die inmiddels al meerdere keren ingezet is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo maken we inzichtelijk hoe je als organisatie van pechvogel naar paradijsvogel gaat.

Van pechvogel naar paradijsvogel
UFO-matrix©

Black Swan event

Binnen risicomanagement kent iedereen de zwarte zwaan gebeurtenis (the black swan event). De gebeurtenis die niemand ziet aankomen. Noch kan zien aankomen, maar die toch optreedt en ook nog eens een enorme impact heeft. Maar wat te denken over andere onzekerheden? de ‘gewone’ zwaan, de haan, de ooievaar, de pauw, de uil, de kalkoen, de struisvogel en de gans. Om je – organisatie, project, proces of asset – doelstellingen te bereiken, is het verstandig grip te krijgen én te houden op de – effecten van – onzekerheden die er zijn.

Door én de onzekerheden te benoemen én het effect van die onzekerheid op je doelstelling in kaart te brengen, ben je in staat proactief bij te sturen op het bereiken van die doelstelling. Door te focussen op welke vogels er rondlopen of vliegen, worden onzekerheden benoemd en wordt het gesprek over alle vormen van onzekerheid die van invloed zijn op je project gevoerd. Zijn de bedreigingen er echt, of zie je ze vliegen?

UFO matrix©
Onzekerheid uitgevogeld

In juni hebben onze collega’s Maurice Reusen en Ivan Reijnen tijdens het jaarcongres van IAM Nederland deze nieuwe beeldtaal wereldkundig gemaakt. We delen deze beeldtaal voor het beter beheersen en benutten van onzekerheid met iedereen. Een beetje pretentieus wellicht, maar die onzekerheid omarmen we! De komende periode zullen we in verschillende blogs de UFO-matrix© en het gebruik daar van nader toelichten. Houd onze LinkedIn bedrijfspagina in de gaten zodat je niets mist!

Workshop van pechvogel naar paradijsvogel
Meer berichten over UFO Matrix

Wil je meer weten over de UFO Matrix?