UXO: Een gevaar voor de bouwsector

Bouwterreinen bevatten soms verborgen gevaren uit een ver verleden: onontplofte explosieven. Deze sluimerende dreigingen worden UXO (unexploded ordnances) genoemd en vormen serieuze risico’s voor veiligheid, planning en financiën voor bouwprojecten. Delta Pi heeft een innovatieve methode ontwikkeld om de aanwezigheid en risico’s van deze onontplofte explosieven in kaart te brengen.

Wat zijn UXO?

UXO zijn explosieven die niet zijn afgegaan toen ze werden gebruikt. Ze kunnen o.a. bestaan uit bommen, granaten, mijnen, torpedo’s of munitie. UXO blijven gevaarlijk, ook na tientallen jaren in de grond gezeten te hebben. Ze kunnen afgaan door hitte, schok of trilling. Dit kan leiden tot letsel, materiële schade, vertragingen en onvoorziene kosten voor en tijdens bouwprojecten.

UXO en AXO?

AXO zijn explosieven die opzettelijk zijn achtergelaten of verloren door militaire of civiele partijen. AXO zijn net als UXO een bedreiging voor de veiligheid. In Nederland worden AXO niet beschouwd als oorlogsresten, maar als afvalstoffen, en vallen daarom onder de reguliere milieuwetgeving. De methode van Delta Pi richt zich enkel op UXO.

Methode Delta Pi

Delta Pi kan ingeschakeld worden bij bouwprojecten wanneer er een risico bestaat dat UXO aanwezig zijn in het bouwterrein. Om dit risico te verminderen, is het gebruikelijk om een voorstudie te doen naar de mogelijke aanwezigheid van UXO op een bouwlocatie. Aanvullend op deze gebruikelijke voorstudie heeft Delta Pi een methode ontwikkeld voor het uitvoeren van een semi kwantitatief risico assessment ten behoeve van bouwprojecten. Deze methode geeft antwoord op de vraag hoe groot de kans is dat UXO geraakt worden bij activiteiten voor grondverplaatsing of grondverdringing.

Hiermee wordt de kans op de aanwezigheid van UXO inzichtelijk gemaakt, maar ook eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen die benodigd zijn en het effect van reeds doorgevoerde veiligheidsmaatregelen.

Het ruimen van UXO zelf is een taak van een gespecialiseerde dienst. In Nederland is dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Wil jij meer weten over deze methode of wil jij kennis maken met Delta Pi voor één van jouw projecten? Neem dan contact met ons op via info@delta-pi.nl of 085-301 80 92.