Van last naar voordeel: de kracht van regelgeving in assetmanagement

Als adviseurs in o.a. assetmanagement kijken we regelmatig mee in de keuken van verschillende landelijke en regionale beheerorganisaties. Het is opvallend dat, ondanks de inspanningen om een volwassen assetmanagementorganisatie te zijn, veel organisaties moeite hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Of het nu gaat om de constructieve veiligheid, machineveiligheid voor (beweegbare) bruggen, of de waterveiligheid voor de keringen. De assets moeten hun functie veilig vervullen. Zo kunnen we zonder problemen van A naar B reizen en kunnen we als Nederland vertrouwen op het goed functioneren van keringen en gemalen tijdens periodes van hoogwater, veel water of droogte.

Wanneer objecten niet volledig voldoen aan wet- en regelgeving, is het belangrijk om deze informatie als uitgangpunt te gebruiken bij het nemen van beslissingen over aanvullende, preventieve of corrigerende maatregelen op het niveau van het object of het assetmanagementsysteem. Deze informatie is van cruciaal belang voor effectieve besluitvorming.

Van last naar lust

Wet- en regelgeving stelt minimale (veiligheids-)eisen waaraan assets moeten voldoen om veilig te functioneren tijdens het gebruik. Het beheer van omvangrijk areaal is voor veel assetmanagementorganisaties een extra complexe uitdaging. Vooral wanneer oorspronkelijke documentatie, zoals berekeningen of onderbouwing van gebruiksveiligheid, ontbreekt.

Het is logisch dat de bouwactiviteiten uit de jaren ’60 en ’70 nu leiden tot een toename van vervangingen en renovaties nu en in de nabije toekomst. Deze assets bevinden zich momenteel op ongeveer driekwart van hun levensduur. Onvoldoende onderhoud kan een rol spelen, evenals zwaardere verkeersbelasting en hogere verkeersintensiteiten. Daarnaast hebben we te maken met de opkomst van elektrische voertuigen met zware accupakketten als het gaat om weginfrastructuur. Voor de natte infrastructuur is het belangrijk om een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid te behouden, zodat veilig wonen en werken mogelijk blijft. Veranderingen in de gewenste functie en het gebruik van assets vragen om aanpassingen, renovaties of vervangingen.

Compliance in AM

Er speelt nog meer:

  • Blijkbaar voelt de assetmanagementorganisatie het als een tekortkoming dat ze onvoldoende in staat zijn om compliance voldoende vast te leggen als basis voor besluitvorming. Het lijkt erop dat ze het motto “wat niet weet, wat niet deert” hanteren. Ze houden deze situatie (bewust of onbewust) verborgen voor het bestuur of andere besluitvormers binnen hun organisatie;
  • Veel organisaties leggen de nadruk op de projectorganisatie voor het uitvoeren van projecten, in plaats van processturing en beheersing vanuit de assetmanagementorganisatie;
  • Objectdeskundigen, technische specialisten en assetmanagers besteden vaak meer tijd aan hun bijdrage aan projecten dan aan het waarborgen en sturen binnen het assetmanagement;
  • Ondertussen nemen de opgaven en administratieve lasten toe, zoals de uitdaging op het gebied van circulariteit, broeikasgasneutraliteit, energieneutraliteit en klimaatadaptatie;
  • Vaak schieten softwaretools tekort bij het registreren van juridische documenten en achtergrondinformatie van bestaande objecten en bij het presenteren hiervan op kaarten of in een dashboard.

Een oplossing voor bovenstaande problemen is de implementatie van een register waarin aantoonbare compliance op object- of objectonderdelenniveau wordt bijgehouden, in overeenstemming met de vereisten van de NEN-ISO 55001. Daarnaast zijn procesverbeteringen en personele capaciteit noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar komt voor besluitvorming.

Lust nu en later

De waarde van een goede registratie van assetinformatie op wet- en regelgeving is cruciaal in effectief assetmanagement. Het stelt ons in staat om onderhouds- en vervangingsprojecten op een geplande en gecontroleerde manier uit te voeren. Natuurlijk draagt het sturen op compliance bij aan transparante besluitvorming, waarbij de adviseur en beslisser niet meer onwetend kunnen zijn.

Het zou namelijk teleurstellend zijn als de vervangingen en renovaties die we nu uitvoeren ons nog een keer verrassen met een grote bouwgolf over 50 of 60 jaar. Met behulp van goed assetmanagement kunnen we vandaag de problemen oplossen en voorkomen dat we ze doorschuiven naar de toekomst.

Stelling:

Door aandacht te besteden aan compliance in assetmanagement, krijgt men controle over het functioneren van assets en het leveren van prestaties aan zowel gebruikers als asseteigenaren. Dit stelt men in staat om grip te krijgen op de uitdagingen rondom vervanging.

Hoe sta jij of staat jouw assetmanagement-organisatie hierin?

Heb jij behoefte aan expertise op het gebied van compliance in assetmanagement? Of wil je hier eens over sparren met een van onze professionals? Neem dan gerust contact met ons op. Wij brengen onze kennis graag in de praktijk.